- wing - - wing - - wing -
- wing - - wing - - wing -

ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก
ผลิตเพื่อเด็กโดยคิดถึงเด็ก
เป็นอันดับแรก

นิยามของ
GOO.N (กูนน์)

เนื่องจากลูกน้อยต้องสวมใส่ผ้าอ้อมเกือบตลอดทั้งวันและผิวของเด็กก็ต้องสัมผัสกับผิวหน้าของผ้าอ้อมเป็นเวลานาน ในบางครั้งคุณแม่อาจต้องยุ่งอยู่กับงานทั้งในและนอกบ้านจึงไม่อาจใกล้ชิดลูกน้อยได้ตลอดเวลาซึ่งต่างจากผ้าอ้อมที่ต้องสัมผัสผิวลูกน้อยอยู่ตลอดเวลาที่สวมใส่

GOO.N(กูนน์) ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้จึงได้ทำการวิจัยและผลิตผ้าอ้อมที่มีผิวสัมผัสอันอ่อนโยนประดุจมือคุณแม่

จากการที่ GOO.N(กูนน์) ให้ความสำคัญแก่ลูกน้อยเป็นอันดับแรกเราจึงคิดถึงสิ่งที่ลูกน้อยและคุณแม่ต้องการเสมอและพยายามที่จะตอบสนองความต้องการนั้น เพื่อให้ลูกน้อยสามารถหัวเราะได้อย่างมีความสุขและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยปราศจากความกังวล