- wing - - wing - - wing -
- wing - - wing - - wing -
เอลิแอล เฟเชียล ทิชชู่

เอลิแอล เฟเชียล ทิชชู่

เอลิแอล เฟเชียล ทิชชู่

เอลิแอล เฟเชียล ทิชชู่ มีเส้นใยกระดาษที่เหนียวแน่นมากกว่าทิชชู่ยี่ห้ออื่น อ่อนนุ่ม

เพราะผลิตจากเส้นใยที่ละเอียด ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ผลิตจากเยื่อกระดาษแท้100%

ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

29 ตุลาคม 2015 4652